onsdag, februar 28, 2007

Uke 9 - Lyd

Vi fikk i oppgave om å rede for utrykkene: Lydstyrke, Lydens hastighet, Samplingsfrekvens og Bitdybde.

- Lydstyrke: Lydstyrke måles i decibel (dB), en måleenhet, hvor man kan avlese en lyds styrke. Den svakeste lyd et menneske kan høre ligger på omkring 1 dB. Den allerkraftigste lyd et menneske med normal hørsel kan klare, ligger i nærheten av 140 dB. Dette kalles smertegrensen. Hvis lydtrykket overstiger smertegrensen, eller ligger inærheten, kan man risikere at trommehinnen sprenges!

- Lydens hastighet: Lydens hastighet måles som regel i meter pr. sekund (m/s), og angir kort sagt den hastigheten lydbølgen beveger seg med. Hastigheten er forskellig, alt etter hvilket stoff man hører lyden igjenn. Lydens hastighet i luft er 343 m/s, men svømmer man f.eks. under vannet er lyden faktisk mer enn 4 ganger så hurtig, nemlig ca. 1500 m/s.

- Samplingsfrekvens: Frekvensen avspeiler lydens høyde. Frekvens måles i Hertz (Hz), og betegner antall svingninger pr. sekund. Jo flere svingninger jo høyere lyd, jo færre svingninger jo dypere lyd.

informasjoenen oven fra fikk jeg på: http://www2002139.thinkquest.dk/

- Bitdybde: Bitdybde er anttall Hertz (Hz) på lyden som avgjør kvaliteten på lyden, fler Hertz (Hz) gir bedre lyd.

2 kommentarer:

jeanette tranberg sa...

Hei Joakim

Du har fått til en god tekst og funnet frem til de begreper du skulle. Du har også fått med en liten innledning. Det er bra! Det siste begrepet - bitdybde - henger litt og svever. Slik den fremstår nå, så er bitdybde og Hz det samme. Er det det? Hva er Hz?

Du jobber effektivt i økten, og du viser god samarbeidsevne.

Godt jobbet Joakim.

Lùthien sa...

Dette her var en veldig bra logg! Stå på! =)

Bra jobba! =)