onsdag, februar 28, 2007

Uke 9 - Lyd

Vi fikk i oppgave om å rede for utrykkene: Lydstyrke, Lydens hastighet, Samplingsfrekvens og Bitdybde.

- Lydstyrke: Lydstyrke måles i decibel (dB), en måleenhet, hvor man kan avlese en lyds styrke. Den svakeste lyd et menneske kan høre ligger på omkring 1 dB. Den allerkraftigste lyd et menneske med normal hørsel kan klare, ligger i nærheten av 140 dB. Dette kalles smertegrensen. Hvis lydtrykket overstiger smertegrensen, eller ligger inærheten, kan man risikere at trommehinnen sprenges!

- Lydens hastighet: Lydens hastighet måles som regel i meter pr. sekund (m/s), og angir kort sagt den hastigheten lydbølgen beveger seg med. Hastigheten er forskellig, alt etter hvilket stoff man hører lyden igjenn. Lydens hastighet i luft er 343 m/s, men svømmer man f.eks. under vannet er lyden faktisk mer enn 4 ganger så hurtig, nemlig ca. 1500 m/s.

- Samplingsfrekvens: Frekvensen avspeiler lydens høyde. Frekvens måles i Hertz (Hz), og betegner antall svingninger pr. sekund. Jo flere svingninger jo høyere lyd, jo færre svingninger jo dypere lyd.

informasjoenen oven fra fikk jeg på: http://www2002139.thinkquest.dk/

- Bitdybde: Bitdybde er anttall Hertz (Hz) på lyden som avgjør kvaliteten på lyden, fler Hertz (Hz) gir bedre lyd.